Vydaná objednávka pre dodávateľa

Vydaná objednávka pre dodávateľa

Pri objednávaní u nášho dodávateľa majme na zreteli predovšetkým termíny a cenu. Mnoho firiem nedáva do svojich nákupných objednávok nákupné ceny. Buď sa boja, že ich nemajú v systéme aktualizované, alebo dúfajú, že dostanú od dodávateľa lepšie, ako tie, ktoré očakávajú. Má to svoju logiku. Potom ale prekvapenie môže prísť aj opačné, že ceny, za ktoré nám dodávateľ produkty dodá budú vyššie ako tie, ktoré sme očakávali.

Lepším riešením je uvádzať očakávané nákupné ceny. Ak nie sú v súlade s dodávateľovým cenníkom a našimi obchodnými podmienkami, dodávateľ si to môže všimnúť, upozorniť nás na to a tým pádom predísť vzájomnej nedôvere, ktorú môže naše nesprávne očakávanie priniesť.

Aj pri vydaných objednávkach je dôležité vedieť dodávateľovi zadefinovať rozsah dátumov, v ktorých by sme chceli jeho produkty obdržať. Samozrejme, žijeme v dobe, kedy je 90% termínov ASAP alebo včera 🙂

Z pohľadu systému môžeme vydané objednávky vytvárať troma spôsobmi:

  1. Otvoríme si prijatú objednávku a z nej si vygenerujeme vydané objednávky na našich dodávateľov.
  2. Vytvoríme vydanú objednávku na konkrétneho dodávateľa a použijeme funkciu Treba objednať. Funkcia Treba objednať prejde všetky otvorené prijaté objednávky a minimálne množstvá produktov na sklade a ponúkne nám také množstvá produktov na objednanie, ktoré vzhľadom na našu aktuálnu skladovú zásobu poslúžia na vybavenie všetkých prijatých objednávok a ešte aj naplnia sklad na minimálne množstvá.
  3. Vyfiltrujeme si v zozname produktov také produkty, ktorých aktuálna skladová zásoba hovorí, že produkt je nedostupný, alebo čoskoro nedostupný. Čoskoro nedostupný je taký produkt, ktorého máme na sklade menej, ako je minimálne množstvo, ktoré sme si pri ňom definovali.