Ako sa píše objednávka

Ako sa píše objednávka

Tému objednávok by som rozdelil na dve časti - keď objednáva zákazník od nás a keď objednávame my od nášho dodávateľa. Téme vydanej objednávky venujem samostatný článok.

Prijatá objednávka je objednávka, ktorú sme prijali od nášho zákazníka. Mnohí ju volajú aj zákazka. Formát prijatej objednávky má prvky podobné cenovej ponuke, či faktúre. Sú tu ale určité špecifiká, ktoré stoja za zmienku.
Predovšetkým sú to dátumy. Zatiaľ čo pri cenovej ponuke máme dátum vytvorenia a dátum platnosti, pri faktúrach sú to dátumy vytvorenia, zdaniteľného plnenia, dodania, splatnosti, úhrad a pod., pri prijatej objednánke sú to Dodať najskôr, dodať najneskôr a potvrdený dátum.

Predstavme si bežnú situáciu. Náš zákazník si u nás objednáva tovar alebo službu a vie, že ju potrebuje v určitom rozsahu dátumov. Napríklad stavia dom a my dodávame okná. Určite by nechcel, aby sme mu okná poukladali na základovú dosku a samozrejme by nechcel, aby celá stavba čakala 6 týždňov, pretože okná objedná až v deň, ked ich potrebuje. Preto nám rád povie, kedy bude chcieť daný tovar doručiť.

Keďže každá dohoda má dve strany, tak aj my potrebujeme zákazníkovi potvrdiť, kedy mu objednávku vybavíme. Zákazník od nás potrebuje potvrdenie termínu, aby vedel, kedy má počítať s dodávkou a zároveň my sa tým chránime, aby sme predišli situácii, že zákazník si tovar objednal neskoro a nie je technicky možné stihnúť jeho termín.

Objednávka musí ďalej obsahovať okrem údajov zákazníka aj miesto realizácie a kontaktnú osobu. Určite by som odporúčal si nechať objednávku od zákazníka aj podpísať (šablóny Offerisu s tým počítajú), pretože objednávka je taká malá zmluva. Už aj preto by mala obsahovať zoznam položiek aj s cenou.
Je jasné, že v priebehu realizácie sa objednávka môže meniť, pretože cenovú ponuku ste robili s určitým predpokladom, ale až samotná realizácia mnohokrát odhalí detaily, ktoré môžu mať dopad na cenu oboma smermi.

Prijatú objednávku vytvoríte z cenovej ponuky v Offerise tak, že kliknete na číslo ponuky a v menu si vyberiete možnosť Vygenerovať objednávku. Vyberiete si Vygenerovať prijatú objednávku a je to hotovo.