B2B portál
effect
effect

B2B portál

Offeris portál slúži na komunikáciu medzi vami a vašimi zákazníkmi. Keďže je rozdiel v požiadavkách a potrebách "koncového" zákazníka a obchodného partnera, pripravili sme pre vás 2 verzie portálu.

Retail

B2C
Váš zákazník získa oveľa viac informácií o cenovej ponuke, objednávke, či faktúre, ktorú mu zašlete. Uvidí viac obrázkov, videá. Bude s vami vedieť ľahko komunikovať a odsúhlasiť ponuku.

Partneri

B2B
Vaši partneri uvidia vo svojom účte svoje obchodné dokumenty, pohodlnejšie uhradia faktúry, ľahko a rýchlo objednajú nový tovar a uvidia aj produkty, ktoré si objednávajú najčastejšie.

Nová forma komunikácie

Nová forma komunikácie

Doposiaľ ste zákazníkovi posielali cenovú ponuku vo forme vhodnej pre tlač. Zákazník tam mohol vidieť napríklad názov produktu, obrázok, popis a ceny. Ak chcel o ponuke vedieť viac, musel hľadať, alebo vás osloviť.

V Offeris portáli uvidí ale omnoho viac:

  • Viac obrázkov s možnosťou zobrazenia na celú obrazovku
  • Videá, napr. ako sa produkt používa
  • Dlhší a formátovaný text
  • Má kontakt na svojho obchodníka
  • Priložené dokumenty na stiahnutie
  • Môže s vami priamo komunikovať
  • ...a v neposlednom rade jednoducho schváli vašu ponuku...

Výhody Offeris portálu

Viac informácií

Viac informácií

Zákazník nemá motiváciu hľadať informácie inde, napr. u konkurencie.

Rôzne dizajny

Rôzne dizajny

Prispôsobenie vašim farbám a potrebám.

Prehľadná komunikácia

Prehľadná komunikácia

Už sa nebudete trápiť v množstve e-mailov a hľadať súvislosť s ponukou.

Schválenie ponuky

Schválenie ponuky

Zákazník ľahko schváli vašu ponuku a vy budete mať o tom informáciu online.

Úpravy ponuky

Úpravy ponuky

Môžete vykonať úpravy v ponuke a zákazník ich hneď uvidí.

Priložené dokumenty

Priložené dokumenty

Netreba hľadať manuály, certifikáty, montážne postupy, či iné.

Videá z youtube

Videá z youtube

Ľahká odpoveď na to, ako sa produkt používa.

Ľahké pokračovanie

Obchodné podmienky

Každý zákazník môže mať svoje ceny, svoj zoznam produktov.

Prepočet nákupu

Rýchla objednávka

Pomocou importu alebo scanneru čiarových kódov.

B2B - komunikácia s obchodnými partnermi

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Váš obchodný partner uvidí cenové ponuky, ktoré ste mu poslali. Pri produktoch je množstvo informácií.

Cenové ponuky

Váš obchodný partner uvidí cenové ponuky, ktoré ste mu poslali. Pri ponúkaných produktoch uvidí popis, všetky obrázky s možnosťou ich zobrazenia na celú obrazovku, videá a priložené dokumenty.

Objednávky

Objednávky

Váš zákazník môže vidieť objednávky, ich vybavenie, tovar, na ktorý má ešte od vás dostať ako aj príslušné faktúry.

Objednávky

Váš zákazník môže vidieť svoje objednávky, ich vybavenie, tovar, na ktorý má ešte od vás dostať ako aj faktúry, ktoré sa na objednávky viažu.

Faktúry

Faktúry

Všetky faktúry na jednom mieste. Váš partner si ich môže stiahnuť, uhradiť, vidí doposiaľ neuhradené.

Faktúry

Všetky faktúry na jednom mieste. Váš partner si ich môže stiahnuť, uhradiť, vidieť zoznam doposiaľ neuhradených ako aj faktúry, ktoré nie sú uhradené a už sú po dátume splatnosti.

Dodacie listy

Dodacie listy

Partner má k dispozícii zoznam dodacích listov, ktoré ste mu vystavili, vidí, ktoré ešte neboli vyfaktúrované.

Dodacie listy

Partner má k dispozícii zoznam dodacích listov, ktoré ste mu vystavili, vidí, ktoré ešte neboli vyfaktúrované, vie si pozrieť aj položky, ktoré mu ešte neboli dodané a iné.

Moje produkty

Moje produkty

Tu nájde váš partner všetky produkty, ktoré od vás v minulosti kúpil usporiadané podľa počtu nákupov.

Moje produkty

V tejto časti nájde váš obchodný partner všetky produkty, ktoré od vás v minulosti kúpil usporiadané podľa počtu nákupov. Nebude teda musieť hľadať v celom vašom sortimente tie produkty, ktoré sú pre jeho firmu tie najpodstatnejšie.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru

Výhodou B2B je aj možnosť objednávania tovaru. Zákazník uvidí iba určené produkty, za jeho ceny.

Objednávanie tovaru

Výhodou Offeris B2B portálu je aj možnosť objednávania tovaru. Zákazník uvidí iba produkty, ktoré mu určíte za ceny, ktoré sú ku nemu priradené. Môže vidieť aj to, či máte daný tovar skladom, aká je bežná dodacia doba a pod.

effect

Náhľady na Offeris portál

Offeris portál vám umožní venovať viac času obchodu a menej administratíve. O jeho možnostiach vám radi povieme všetko aj osobne.
Offeris B2B portál

Offeris B2B portál

Offeris B2B portál

Offeris B2B portál

Offeris B2B portál

Offeris B2B portál