Cenník

Start
16 za mesiac/používateľ bez DPH
Cena s DPH 19,20 €
Zľava 36 € bez DPH / rok / používateľ
19 za mesiac/používateľ bez DPH
Cena s DPH 22,80 €
  • Základné moduly
  • Cenové ponuky
  • Prijaté objednávky
  • Vydané faktúry
Business
25 za mesiac/používateľ bez DPH
Cena s DPH 30,-€
Zľava 48 € bez DPH / rok / používateľ
29 za mesiac/používateľ bez DPH
Cena s DPH 34,80 €
  • Všetko z verzie Start
  • Vydané objednávky
  • Plná fakturácia
  • Skladové hospodárstvo
Porovnanie verzií

Start

Business

Počet firiem
Ak ste majiteľ(ka) viacerých firiem, odporúčame verziu Business. Medzi jednotlivými firmami sa viete prepínať a zdielať kontakty, produkty, dokonca aj ponuky, či objednávky.
1 3
Kontakty
Evidencia vašich dodávateľov a odberateľov. Viete nastaviť, kto môže vidieť vašich dodávateľov. Váš zákazník môže byť firma s kontaktnými osobami, ale aj fyzická osoba.
Každý zákazník môže mať svoje špecifické obchodné podmienky.
Produkty
Rozsiahla správa vašich produktov. Viete nastaviť rôzne ceny, cenové hladiny, špecifické ceny pre konkrétneho zákazníka, typy a príslušenstvo produktov, ich zloženie pre sklad, náhrady a mnoho ďalšieho.
Úlohy
Vďaka úlohám bude každý v tíme vedieť, čo ho čaká. Úloha sa môže viazať ku konkrétnemu obchodnému dokumentu, napr. k cenovej ponuke. Potom uvidíte celú históriu udalostí na danú ponuku.
Cenové ponuky
Rýchlo vytvoríte cenovú ponuku, ktorá bude vašu spoločnosť reprezentovať. Vieme vám pripraviť šablóny namieru podľa vašej korporátnej identity, alebo len nahráte logo a vyberiete si z desiatok už pripravených šablón.
Prijaté objednávky
Prijatá objednávka od vášho zákazníka je srdcom systému. Z nej vydávate tovar, vytvárate zálohové aj vyúčtovacie faktúry. Môže vzniknúť z vašej práce v Offerise alebo si ju zákazník vytvorí sám na vašom eshope alebo v B2B portáli.
Vydané faktúry
Fakturácia smerom ku zákazníkovi. Obsahuje zálohové faktúry, faktúry, dobropisy aj daňové doklady o prijatých platbách. Úhrady môžete importovať z banky.
Štatistiky
Aby ste sa mohli správne rozhodovať, potrebujete správne údaje. V module Štatistiky nájdete údaje o vašej firme z pohľadu produktu, zákazníka, dodávateľa, aj obchodníka.
Hromadný e-mail
Odosielajte svojim obchodným partnerom novinky, akcie, pozdravy.
Katalóg
Vytvoríte si poriadok v produktoch tým, že to nebude len dlhý list, ale budú patriť do rôznych kategórií. Katalóg je možné využiť aj v B2B, ale aj exportovať do eshopu.
Kalendár
Uvidíte svoje stretnutia, ako aj stretnutia kolegov, na ktoré máte prístupové práva. Kalendár si môžete synchronizovať s google calendar alebo s Office 365.
Vydané objednávky
Objednávanie tovaru u vašich dodávateľov. Môžete objednávať voľne, na základe prijatej objednávky alebo pomocou funkcie Treba objednať, ktorá vypočíta, čo budete potrebovať.
Prijaté faktúry
Vaše prijaté faktúry od dodávateľov. Sledujete úhrady, viete skontrolovať ich správnosť podľa dodacích listov a pod.
Číselné rady dokumentov
Môžete mať ľubovoľný počet číselných rád, napr. iné pre tovary a iné pre služby, alebo podľa obchodníkov.
Dokumenty
Priložené elektronické dokumenty ku každému obchodnému dokumentu, produktu, či firme.
Skladové hospodárstvo
Plnohodnotné skladové hospodárstvo s pokročilými funkciami, ako napr. zloženie produktov, komisionálny predaj, požičovňa. Máte ľubovoľný počet skladov.
Obchodné prípady
Vlastne elektronický šanón, v ktorom máte obchodné dokumenty, ktoré patria jednému obchodnému prípadu. Viete vyhodnotiť jeho celkovú ziskovosť.
Reklamácie
Správa a evidencia reklamácií. Vďaka B2B ju vie váš partner zadať aj bez vašej kooperácie.
Evidencie
Vytvoríte si vlastnú evidenciu podľa potreby. Už žiadne bočné excely.
Materiálové skupiny
Rozšírenie produktov o špecifické vlastnosti. Napríklad pri vŕtačke vás bude zaujímať výkon, počet otáčok. Pri dverách ich rozmer a pod.
Servisné objednávky
Objednávky a sledovanie výkonu práce servisných technikov. V teréne má technik mobilnú aplikáciu.
Komunikačný portál
Bezplatná verzia B2C komunikačného rozhrania. Váš zákazník uvidí vygenerovanú web stránku s jeho ponukou, objednávkou, či faktúrou. Plný B2B portál je za extra mesačný poplatok.
B2C Free B2C Free