CRM systém

Lepšie vzťahy so zákazníkmi

Cenové ponuky

Vytvoríte pekné ponuky

Obchod

Objednávky, Faktúry, Sklad

Rýchlosť a komplexnosť

Online riešenie, aj e-shop

Obchodné prípady

  • Domov
  • Funkcie systému
  • Obchodné prípady

Obchodné prípady

V bežnej praxi pre zákazníka vytvoríte nie jednu, ale viacero nových ponúk, kým spolu dosiahnete taký stav, ktorý vám obom vyhovuje.

Z cenovej ponuky vytvoríte prijatú objednávku, vydané objednávky, prijaté i vydané faktúry, skladové pohyby, ...

Aby ste vedeli, že toto všetko patrí k sebe, je vhodné tieto dokumenty zaradiť do obchodného prípadu. Obchodný prípad je taký elektronický šanón alebo adresár. Ponúka vám aj štatistiky profitabilnosti celého obchodného prípadu.

Obchodné prípady

Vyskúšajte Offeris na 14 dní zadarmo a môžete otestovať všetky funkcie CRM.

logo

TABI Corp., s.r.o.
BC AQUAPOLIS
Piešťanská 3
917 01 Trnava, SK

Naše hodnoty

Vytvárame informačný systém Offeris tak, aby vám pomohol lepšie predávať a spravovať vaše zákazky.

Copyright © TABI Corp., s.r.o. 2018