Poslední články

Jak má vypadat cenová nabídka
Jak má vypadat cenová nabídka Cenové nabídky
Jak se píše objednávka
Jak se píše objednávka Objednávky
Kdy je lepší nabídku nevyhrát
Kdy je lepší nabídku nevyhrát Cenové nabídky
Poptávka na cenu
Poptávka na cenu Objednávky
Vydaná objednávka pro dodavatele
Vydaná objednávka pro dodavatele Objednávky
Jak se píše objednávka

Jak se píše objednávka

Téma objednávek bych rozdělil na dvě části - když objednává zákazník od nás a když objednáváme my od našeho dodavatele. Tématu vydané objednávky věnuji samostatný článek.

Přijatá objednávka je objednávka, kterou jsme obdrželi od našeho zákazníka. Mnozí ji volají i zakázka. Formát přijaté objednávky má prvky podobné cenové nabídce či faktuře. Jsou zde ale určitá specifika, která stojí za zmínku.
Především jsou to data. Zatímco u cenové nabídky máme datum vytvoření a datum platnosti, u faktur jsou to data vytvoření, zdanitelného plnění, dodání, splatnosti, úhrad apod., při přijaté objednánce jsou to Dodat nejdříve, dodat nejpozději a potvrzené datum.

Představme si běžnou situaci. Náš zákazník si u nás objednává zboží nebo službu a ví, že ji potřebuje v určitém rozsahu dat. Například staví dům a my dodáváme okna. Určitě by nechtěl, abychom mu okna pokládali na základovou desku a samozřejmě by nechtěl, aby celá stavba čekala 6 týdnů, protože okna objedná až v den, kdy je potřebuje. Proto nám rád řekne, kdy bude chtít dané zboží doručit.

Jelikož každá dohoda má dvě strany, tak i my potřebujeme zákazníkovi potvrdit, kdy mu objednávku vyřídíme. Zákazník od nás potřebuje potvrzení termínu, aby věděl, kdy má počítat s dodávkou a zároveň my se tím chráníme, abychom předešli situaci, že zákazník si zboží objednal pozdě a není technicky možné stihnout jeho termín.

Objednávka musí dále obsahovat kromě údajů zákazníka i místo realizace a kontaktní osobu. Určitě bych doporučoval nechat objednávku od zákazníka i podepsat (šablony Offerisu s tím počítají), protože objednávka je tak malá smlouva. Už i proto by měla obsahovat seznam položek is cenou.
Je jasné, že v průběhu realizace se objednávka může měnit, protože cenovou nabídku jste dělali s určitým předpokladem, ale teprve samotná realizace mnohdy odhalí detaily, které mohou mít dopad na cenu oběma směry.

Přijatou objednávku vytvoříte z cenové nabídky v Offerisu tak, že kliknete na číslo nabídky a v menu si vyberete možnost Vygenerovat objednávku. Vyberete si Vygenerovat přijatou objednávku a je to hotovo.