Prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů - webové stránky a cookies

Pokud navštívíte stánku, která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v prohlížeči vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakování se již zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup resp. nabídne doplnění údajů vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které jak předpokládáme byste mohli využít.

Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti webstránek prostřednictvím služeb Google Analytics, Google Adwords a Facebook. Jedná se o analytické nástroje, které pomáhají vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

V případě, že nastavíte blokování zápisu cookies do vašeho prohlížeče, je možné, že některé části našich webstránek nebudou fungovat bez určitých problémů nebo zpomalení.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů a zapamatování si vašich preferencí. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží k zaznamenávání a analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně ke zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

Reklamní soubory cookies, slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy s ohledem na zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.

Cookies třetích stran, vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce www.allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací Cookies a tedy k problému s přihlášením. do naší Internetové aplikace (*.offeris.com). Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných Cookies naleznete níže:

Právní základ zpracování

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka web prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás jako dotyčné osoby a druhým zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování se bude jednat o oprávněný zájem provozovatele, tedy nás, nabídnout Vám, co nejlépe specifické nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností, včetně přímé reklamy.

Automatizované rozhodování a Profilování

V případě, že disponujeme Vaším souhlasem na zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, tyto spojujeme s informacemi o vašich aktivitách na webové stránce. Ke spojení dochází po přihlášení do zóny *.offeris.com. Cílem tohoto spojování je lepší rozpoznání Vašich preferencí a zájmů a na tomto základě lepší nastavení nabídky přímo pro Vaši osobu a personalizaci webového obsahu.

Vůči takovému zpracování můžete kdykoli namítat nebo v případě, že by automatizované rozhodnutí mělo dopad na Vaše práva a svobody může požadovat individuální rozhodnutí z naší strany. Způsob odvolání souhlasu je popsán níže.

Analytické nástroje

V rámci reklamních služeb využívají naše stránky analytické nástroje primárně za účelem realizace marketingové kampaně, hodnocení chování zákazníků, sledování a zaznamenávání chyb v mobilní aplikaci a sběr potenciálních zákazníků.

  • Google Analytics je analytickým nástrojem pro sledování chování uživatelů na Webu a v aplikacích. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocován pouze na základě Cookies. Offeris (TABI Corp., s.r.o.) neposílá žádné osobní údaje uživatelů. Definice ochrany dat a bezpečnosti se nachází na www.google.com

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z procházení

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a Vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel pro který byly sbírány, nejdéle však 6 měsíců.

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech prvního kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedené v části Kontaktní údaje.

Kontaktní údaje

  • Email: info@offeris.com
  • Adresa: TABI Corp., s.r.o., Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava, Slovensko

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete se obrátit na Kontrolní úřad. Další informace o Dozorčím orgánu Slovenské republiky a postupu podávání žádostí naleznete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud se tak stane, budeme vás o tom na tomto místě informovat. Tato verze prohlášení o ochraně Údajů se použije od 19. srpna 2021.