Aplikácia pre servis
effect
effect

Aplikácia pre servis

Modul Servis je rozšírením systému Offeris. Keďže servis sa zvykne vykonávať aj mimo kancelárie, vytvorili sme aplikáciu pre servisných technikov.

Servisný technik uvidí v aplikácií svoje servisné zákazky v kalendári a v rámci výkonu servisu môže využívať aj svoj príručný sklad - zvyčajne svoje vozidlo. Zároveň si eviduje čas, ktorý na danom servise strávil.

  • Vidíte svoje servisné zákazky v čase
  • Informácia do firmy, že ste o danej zákazke informovaný
  • Možnosť telefónneho kontaktu zákazníkovi
  • Možnosť spustenia navigácie priamo z aplikácie
  • Výdaj produktov z vlastného skladu
  • Informácia do firmy, že zákazník mal záujem o ďalšiu ponuku
  • Vidíte, ktoré činnosti sa u zákazníka realizovali v minulosti
  • Možnosť ukončiť servis s tým, že je potrebné sa k zákazníkovi vrátiť