x
Ez a weboldal sütiket használ. A weboldal használatával Ön elfogadja Általános Szerződési Feltételek. Egyetértek

Általános szerződési feltételek

  • Otthon
  • Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó, a TABI Corp., sro és a Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, Szlovákia, ID: 44 374 631 székhelyű beszerzési szerződéséből erednek, a Városi Hivatal által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban. Trnava Bírósága, Szekció: Kft., Beillesztési szám: 22595 / T, adóazonosító: 2022694421 (a továbbiakban: eladó) és vevő, akinek tárgya az áruk és szolgáltatások eladása az Eladó e-shop webhelyén. Eladó elérhetőségei: e-mail: info@offeris.com
postai cím: TABI Corp., s.r.o., Ľudová 10, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

Számla a készpénzmentes kifizetésekhez:
SK93 7500 0000 0040 0799 1327

Felügyeleti Hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés (SOI)
A Trnava régió SOI-felügyelete
Trhova 2, 917 01 Trnava 1
Termékellenőrzési és fogyasztóvédelmi osztály
telefonszám: +421 33/5512 689
faxszám: +421 33/5512 656

1.2 A Felek egyetértenek abban, hogy az Eladónak történő megbízás elküldésével a Vevő megerősíti, hogy egyetért azzal, hogy ezek az Általános Szerződési Feltételek és azok feltételei vonatkoznak az Eladó által üzemeltetett minden e-kereskedelmi webhelyen kötött szerződésre. , amely alapján az Eladó az érintett weboldalon bemutatott árut / szolgáltatást a Vevőnek (a továbbiakban: Vásárlási Megállapodás), valamint az Eladó és a Vevő közötti valamennyi kapcsolatra szállítja, különösen a vásárlási szerződés megkötésekor és az áruk / szolgáltatások igénybevételekor.

1.3 Az Általános Szerződési Feltételek a vásárlási szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő írásos Vásárlási Megállapodást köt, amelyben egyetértenek az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekkel, a Vásárlási Megállapodás rendelkezései az Általános Szerződési Feltételek felett érvényesülnek.

1.4 Az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi webhelyen az áruk / szolgáltatások listája a gyakran szállított áruk / szolgáltatások katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes felsorolt ​​termék / szolgáltatás azonnali elérhetőségét. Az áruk / szolgáltatások elérhetőségét a vevő a vevő kérdése alapján megerősíti.

2. Vásárlási szerződés megkötésének módja

2.1 A Vásárlási Megállapodás az Eladó által a Vásárlási Vásárlási Szerződés kötelező erejű elfogadásával jön létre, a Vevő által az Eladónak küldött e-mail formájában, és / vagy a Vevő által kitöltött és elküldött űrlap formájában az Eladó honlapján és / vagy a Vevőnek az Eladó felé történő telefonos megrendelésével. a továbbiakban: "Rendelés").

2.2 A Vevő megbízásának az Eladó általi elfogadása az Eladó e-mail visszaigazolása a Vevőnek a megrendelés elfogadásának elfogadása után a Vevő által a megrendelés előzetes elfogadása után, és az áru / szolgáltatás elérhetőségének, érvényes árának és a Vevő által igényelt áruk / szolgáltatás "Díj megerősítésének" megjelölt ellenőrzése után. Ha magasabb árat találunk, az Eladó köteles a megrendelés visszaigazolása előtt az aktuális árlista alapján az árváltozást kérni az Ügyféltől. Miután megadta az ügyfél hozzájárulását az ár megváltoztatásához, majd megerősítette (elfogadja) az eladótól a megbízást, a szerződéses kapcsolatot zárva tartják. Az áruk és szolgáltatások összes ára és az összes online bolt díja az ÁFA-t nem tartalmazza. Az e-shop www.offeris.com csak az üzleti közösség számára. Az Eladó elektronikus rendszerének automatikusan végrehajtott Megrendelési Elfogadási Értesítése, amelyet a Vevő a megrendelés elküldését követően azonnal megkapja az e-mail címére, nem tekinthető a Rendelés kötelező érvényű elfogadásának; ez a közlemény csak tájékoztató jellegű, annak érdekében, hogy értesítse a vásárlót a megrendeléséről. A megrendeléssel kapcsolatos további információk szükség esetén a vevő e-mail címére kerülnek.

2.3 A megbízás kötelező érvényű elfogadása az áruk / szolgáltatások nevének és specifikációjának adatait tartalmazza, amelyek értékesítése a vásárlási szerződés tárgyát képezi, valamint az áruk és / vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó információk, az áru kézbesítésének dátuma, annak a helynek a neve és adatai, ahol kell lennie az áru szállítása és az áruk árának, feltételeinek, módjának és időpontjának a megrendelőnek történő megegyezés szerinti szállítási helyére történő átadása, az eladó adatai (cégnév, székhely, cégbejegyzés száma, stb.) vagy egyéb adatok.

2.4 A Vevő a megrendeléstől számított 24 órán belül e-mailben vagy telefonon kézbesítheti az Eladónak, hogy megszünteti a megrendelést. A vevő köteles a törlési értesítésben megjelölni a megrendelt áruk nevét, e-mailjét és leírását. Ha a megrendelést visszavonják, az eladó nem számít fel a vevőnek a megrendelés törlésével kapcsolatos díjakat. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelés visszavonásáig a vételárat vagy annak részét fizette az Eladónak, az Eladó a megrendelés visszavonásától számított 7 napon belül visszaküldi a megfizetett vételárat vagy annak részét, amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg. árak.

2.5 A 222/2004. sz. törvény módosítása szerint. 2013-ban a már kiadott adódokumentumban (számla) szereplő adatok megváltoztatása. Az adóbevallásban (számla) szereplő adatok csak akkor módosíthatók, ha az ügyfél még nem kapta meg és nem fizette meg az árut.

2.6 Folyamatban lévő események esetén az áru eladása az Eladó honlapján az esemény feltételei és szabályai az ezen általános feltételek mellett. Ha a vevő az árut / szolgáltatást az adott esemény feltételeinek megsértésével rendeli, az eladó jogosult a vevő megrendelésének visszavonására. Az ügyfelet e-mailben értesítik a megrendelés törléséről, és a vételár vagy annak részének kifizetése esetén a pénzeszközök 15 napon belül visszakerülnek az általa meghatározott számlára, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1 Az Eladó köteles: 1. az árut / szolgáltatást az Eladó által a Megbízónak a megegyező mennyiségben, minőségben és határidőn belül megerősített megbízás alapján szállítani, 2. gondoskodjon arról, hogy a szállított áru / szolgáltatás megfeleljen a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályainak; az áruk írásos vagy elektronikus formában, az áruk átvételéhez és használatához szükséges egyéb dokumentumok és egyéb, az alkalmazandó jogszabályokban előírt dokumentumok.

3.2 Az Eladónak joga van a Vevőtől a beszerzési ár megfelelő és időben történő kifizetésére a szállított árukért.

3.3 Az Eladónak joga van a megrendelést visszavonni, ha az Eladó az áru eladása vagy az áru elérhetetlensége miatt nem képes az árut a Vevőnek a jelen Feltételekben vagy az online áruházban megadott áron belül szállítani, kivéve, ha az Ügyfél vállalja a teljesítmény helyettesítését. Az ügyfelet telefonon vagy e-mailben értesítik a megrendelés törléséről, és a vételár vagy annak részének kifizetése esetén a pénzeszközöket 15 napon belül visszatérítik az általa meghatározott számlára, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.

4. Vevő jogai és kötelezettségei

4.1 A Vevő köteles: 1. elfogadni a vásárolt vagy megrendelt árut / szolgáltatást; az általa felhatalmazott személy aláírásával vagy aláírásával

4.2 A vevőnek joga van az árukat a felek által a megrendelés kötelező elfogadásában elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyen szállítani.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 Az árut az Eladó e-kereskedelmi webhelyén közzétett minta modellek, katalógusok, típuslapok és mintaminták szerint értékesítik.

5.2 Az eladó köteles teljesíteni a vevő megrendelését és az árut a szállítónak vagy az áru gyártójának az eladónak történő kézbesítésétől számított 30 napon belül kézbesíteni. ezt a szállítási időt a vásárló fenntartás nélkül elfogadja.

5.3 Az Eladó jogosult felkérni a Vevőt, hogy vegye át az árut a Vásárlási Megállapodásban meghatározott időszak lejárta előtt.

5.4 Az áru kézbesítésének helye az eladó által a megrendelés elfogadásakor meghatározott hely, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg a vásárlási szerződésben.

5.5 Abban az esetben, ha az Eladó a Vevőt a Vevőnek a Vásárlási szerződésben meghatározott helyre szállítja, a Vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy gondoskodni arról, hogy az árut az Eladó által felhatalmazott személy átvegye abban az esetben, ha távollétében elfogadja a Vásárlási Megállapodásban meghatározott árukat és aláírja a protokollt áruk szállítására és szállítására. A vásárlási szerződésben meghatározott áruk átvételére felhatalmazott harmadik személy köteles az eladónak benyújtani a vásárlási szerződés eredeti példányát vagy másolatát, valamint az áru fizetésének igazolását és az írásbeli engedélyt. Ha a vásárló távollétéből adódóan szükséges a megrendelés megismétlése a Vásárlási szerződésben meghatározott helyen, a Vevő minden költségét a Vevő viseli. Az árukat az áru kézbesítésének pillanatában kézbesítettnek tekintik a megrendelés kötelező erejében megadott címre, és az áru fizikai elfogadásának időpontjában átveszi. meghatalmazott képviselője vagy az áruk elfogadásának megtagadása, amelyet a fuvarozó a szállítási és átadási protokollban jelez.

5.6 Amennyiben az Eladó nem adja át, a Vevő jogosult erre az 5.2. Az Eladás feltételei, hogy visszavonják a Vásárlási Megállapodást, és az Eladó köteles visszatéríteni a Vevőnek a vételár egy részének kifizetését a Vásárlási Megállapodásról való visszavonástól számított 15 napon belül a Vevő által kijelölt vevő számlájára történő átutalással.

5.7 A vevő e-mailben kap egy számlát minden szállítmányról. Ha garanciajegyre van szükség, akkor azt a dobozban kell megadni.

5.8 Előre fizetés banki átutalással. Ha úgy dönt, hogy hagyományos banki átutalással fizet, automatikusan elküldünk Önnek egy előzetes számlát az e-mailhez. Miután a befizetést számlánkra jóváírták, ugyanazon az e-mailen adóbevallást kap. Ezt automatizált rendszerünk a következő munkanapon végzi. Ha a banki átutalással előre fizet, a fizetési határidő a szállítási dátumot érinti. Fiókját a megrendelés visszaigazolásától számított öt munkanapon belül jóvá kell fizetni számláján, különben a megrendelés lemondottnak tekinthető.

6. Beszerzési ár

6.1 A Vevő köteles megfizetni az Eladónak a Vásárlási szerződésben rögzített áruk vételárát és / vagy az Eladó a Vételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes árlistáját, beleértve a szállítási költséget is (a továbbiakban: Vásárlási ár).

6.2 Abban az esetben, ha a vevő fizeti az eladónak a vételárat átutalással, akkor a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számláján jóváírták.

6.3 A Vevő köteles az Eladónak a Megállapodásban meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru kézhezvételekor fizetni az Eladónak a megegyezés szerinti áruk vételárát.

6.4 Abban az esetben, ha a Vevő megfizeti az Eladót a Vásárlási Megállapodásban rögzített árukra, a Vevő jogosult visszavonni a Vásárlási Szerződést, és csak a vonatkozó cseh jogszabályoknak megfelelően kérheti a vételár visszatérítését.

7. Panaszkezelési eljárás (hibás felelősség, garancia, követelések)

7.1 Az Eladó felelős az áru hibáért, és a Vevő köteles a panaszt az alkalmazónak az alkalmazandó panaszkezelési eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazni. A jótállási és a jótállás utáni szervizpontokra vonatkozó információkat a jótállási kártya hátoldalán találja. szükség esetén telefonon vagy e-mailben kapják meg a vásárlót.

7.2 A Vevőnek joga van az Eladó jótállását csak olyan árukra érvényesíteni, amelyek a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott hibákat mutatják, a garancia hatálya alá tartoznak, és az eladótól vásárolnak.

7.3 A jótállási időszak alatt az ügyfél jogosult az áru szabad eltávolítására az áru bemutatásakor, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasítást az eladó meghatalmazott képviselőjéhez, valamint a jótállási kártyával és a fizetési igazolással együtt.

7.4 A Vevő köteles az Eladónál az áru hibáit indokolatlan késedelem nélkül követelni, különben a Vevőnek jogában áll a hibát kijavítani az Eladónak ingyenesen.

7.5 Az Eladó vagy a kijelölt személy az Eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mailben vagy írásban igazolja az áru igényét a Vevőnek, amelyben köteles az áru hibáit pontosan azonosítani a törvény 18. §-ának (5) bekezdése szerint. és oktassák a fogyasztók jogait.

7.6 A Vevő nem jogosult semmilyen garanciára semmilyen hibára, amelyet az Eladó a szerződés megkötésekor értesített, vagy amelyekre a Vevőszerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudnia kellett.

7.7 Az eladó köteles a követelést rendezni és a panasztételi eljárást az alábbi módszerek valamelyikével megszüntetni:

  • 1. a javított áruk átadása,
  • 2. áruk cseréjével,
  • 3. az áruk beszerzési árának visszatérítésével,
  • 4. ésszerű árengedményt fizet az árukról,
  • 5. írásos meghívás az eladó által kijelölt teljesítmény kézbesítésére
  • 6. az árukra vonatkozó követelés indokolt elutasítása.

7.8 Az Eladó köteles írásbeli dokumentumot kiadni a Vevőnek a panasz postai vagy futárszolgálatán, illetve e-mailen keresztül történő benyújtásától számított 30 napon belül.

7.9 A jótállási idő 24 hónap (kivéve, ha egy adott esetre eltérő garanciaidő van megadva) és a vásárló által az áru kézhezvételének napjától kezdődik.

7.10 A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a Vevő nem tudta használni az árut az áruk garanciális javítása miatt.

7.11 Új áruk cseréje esetén a vevő megkapja a dokumentumot, amelyen a kicserélt árucikkeket felsoroljuk, és minden egyéb követelést az eredeti kézbesítési feljegyzés és a követelési dokumentum alapján kell benyújtani. Az új áruk cseréje esetén a jótállási idő újra megkezdődik az új áruk átvételétől, de csak az új árukon.

7.12 Minden jótállási javítás akkor áll fenn, ha a jótállási igény ingyenesen nem jár le az alkalmazásig.

7.13 A Vevő joga, hogy az áru hibáját követelje, miután gyakorolta a jogát, és felkérte az Eladót, hogy távolítsa el a 8.8. pont szerinti áru hibáját. ezek a panaszok és üzleti feltételek, amelyek kimerültek és a panasz eredményétől függetlenül, már nem jogosultak a panasz ismételt alkalmazására ugyanazon egyedi hiba esetén (nem ugyanaz a hiba).

7.14 Abban az esetben, ha az eladó a kereset indokolt elutasításával megszünteti a panasztételi eljárást, de a termék hibája objektíven fennáll és nem került eltávolításra, a vevő gyakorolhatja az áru hibájának a bíróságon keresztül történő eltávolítására vonatkozó jogát.

8. Személyes adatok és azok védelme

8.1 A Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő köteles bejelenteni az Eladót a cégnevéről, a székhely címéről, beleértve a postai irányítószámot, a cégazonosítót, a telefonszámot és az e-mail címet, ha jogi személy.

8.2 Az Eladónak küldött megrendeléssel a Vevő kijelenti, hogy hozzájárul a 122/2013. sz. törvény 11. § (1) bekezdése alapján. a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: ZOOO), hogy az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, különösen a fent felsorolt ​​és / vagy az Eladó tevékenységéhez szükséges adatokat, és feldolgozza azokat minden információs rendszerében. A Vevő ugyanakkor őszintén nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az Eladóhoz, hogy személyes adatait feldolgozza, valamint a Cseh Köztársaságba, mint az Európai Unió tagállamává történő személyes adatátvitelét, az Eladó és a Vevő közötti vásárlási szerződés megkötése céljából, beszerzési szerződések, számlák és egyéb dokumentumok rögzítése céljából marketing céljára, a vásárolt áruk szállítására és a részletfizetési ütemterv megkötésére. Az Eladó vállalja, hogy a vonatkozó cseh jogszabályoknak megfelelően kezeli és megszünteti a Vevő személyes adatait. A feldolgozás céljának befejezése után az Eladó haladéktalanul gondoskodik a Vevő személyes adatainak felszámolásáról a ZOO 17. § (1) bekezdésének megfelelően. A Vevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást. A hozzájárulás az Eladónak a beleegyezés visszavonásának kézhezvételétől számított 1 hónapon belül lejár.

8.3 Az Eladó kijelenti, hogy a 6. §. e) A ZOOO személyes adatokat gyűjt a 8.2. pontban meghatározottaktól eltérő célokra. Ezeknek a feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatokat kizárólag az összegyűjtés céljával összhangban dolgozzák fel és használják fel, és hogy nem kapcsolja össze más célokra kapott személyes adatokkal.

8.4 Az Eladó kijelenti, hogy a 6. §. i) A ZOOO a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem ellentétes a ZnOOU-val vagy bármely más, általánosan kötelező erejű jogi szabályozással, vagy megkerülheti azokat. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő hozzájárulása nem érvényesül vagy nem függ az Eladó által meghatározott szerződéses kapcsolat, szolgáltatás, áruk vagy kötelezettségek elutasításának veszélyétől.

8.5 A Vevőnek joga van
kérésére az Eladó írásbeli kérelme alapján
              1. Ellenőrizze, hogy személyes adatait feldolgozzák-e,
              2. érthető formában az információs rendszerben a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk:
a) az eladó és az eladó képviselőjének azonosító adatai, ha van ilyen,
b) a közvetítő személyazonossága; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó a Kódex 8. szakaszának megfelelően nem folytat személyes adatokat,
c) a személyes adatok feldolgozásának célja,
d) a személyes adatok vagy a személyes adatok körének a kódex első mondatának 10. cikke (4) bekezdése szerinti listája és
e) olyan kiegészítő információk, amelyek a személyes adatok feldolgozásának minden körülménye és feltétele tekintetében szükségesek ahhoz, hogy a vevő a jog által védett jogait és érdekeit garantálja, különösen a
       - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
       - harmadik féllel, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatokat kapnak
       - kedvezményezetti köre, ha várható, vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátani;
       - forma feltárását, ha személyes adatokat kell nyilvánosságra hozni,
       - egy harmadik ország, ha azt feltételezzük, vagy nyilvánvaló, hogy ezekben az országokban tartott a személyes adatok
       - a 8.8. bekezdés szerinti határozat meghozatalakor. Ezen Üzleti Feltételek alapján a Vevő jogosult megismerkedni a műveletek feldolgozásával és értékelésével,
       1. Általában érthető formában pontos információkat a forrás, ahonnan kapta a személyes adatok feldolgozására,
       2. Általában érthető formában az azon személyes adatokat, amelyek a feldolgozásra
       3. a helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok feldolgozására vagy megsemmisítésére
       4. személyes adatainak felszámolása, amelynek feldolgozási célja véget ért; vannak kitéve a feldolgozás hivatalos személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz, kérheti a visszatérítést.
       5. a jogsértés esetén feldolgozásra kerülő személyes adatainak felszámolása
       6. a személyes adatoknak a beleegyezés visszavonása előtt történő letiltása a lejárat előtt, ha az eladó személyes adatait feldolgozza a vevő hozzájárulása alapján.

8.6 A 8.5. pont szerinti vásárlói jog. A jelen Feltételek 5. és 6. pontja csak akkor korlátozható, ha az ilyen korlátozás egy speciális törvényből ered, vagy annak alkalmazása sérti a vevő védelmét, vagy sérti más személyek jogait és szabadságait.

8.7 Az ingyenes írásbeli kérelem alapján a vevő jogosult megtagadni az eladót
       1. személyes adatainak feldolgozása, amelyet a közvetlen marketing céljára feldolgozni kíván, beleegyezése nélkül, és felszámolását kérik
       2. használja a cím, név, keresztnév és cím a vásárló direkt marketing célokra a postai rendszer, vagy
       3. a vevő címének, nevének, vezetéknevének és címének közvetlen marketing célból történő biztosítása.

8.8 Írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet elhalasztani, a Vevőnek bármikor joga van megállapodni az Eladóval a személyes adatok feldolgozására a 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetekben. (a), (e), (f) vagy (g) pontok ZnOOU, indokolt okokból, vagy a törvény által védett jogai és érdekei jogosulatlan beavatkozásának bizonyításával, amelyek a személyes adatok ilyen feldolgozásával megsérülnek; ha ez nem indokolt jogi okokból, és bebizonyosodik, hogy a Vevő kifogása indokolt, az Eladó köteles blokkolni a személyes adatokat, amelyeket a Vevő a körülmények megengedése nélkül indokolatlan késedelem nélkül kifogásolt.

8.9 Továbbá, a Vevő írásbeli kérésre vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet elhalasztani, bármikor jogában áll az Eladó ellen kifogást emelni, és nem engedni az Eladónak olyan döntést, amely joghatással vagy jelentős hatással járna, ha kizárólag automatizált feldolgozáson alapul. személyes adatok. A Vevőnek joga van arra, hogy kérje az Eladótól, hogy az automatizált feldolgozási formától eltérő módszerrel vizsgálja felül a kibocsátott határozatot, míg az Eladó köteles betartani a Vevő kérését, hogy a Meghatalmazott személy döntő szerepet kapjon a határozat felülvizsgálatában; az Eladó tájékoztatja a Vevőt a felülvizsgálat módjáról és a megállapításokról a 8.16. ezeket a feltételeket. A vevőnek ez a joga csak akkor áll fenn, ha azt egy külön törvény írja elő, amely előírja a vevő jogos érdekeinek védelmét, vagy ha az eladó a szerződéskötést megelőzően vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása során döntést hozott a vevő kérésére, vagy ha az eladó egyéb megfelelő intézkedések a vásárló jogos érdekeinek védelmére.

8.10 Ha a vevő gyakorolja a jogát
       1. írásban, és a kérelem tartalmából következik, hogy jogát gyakorolja, a kérelmet e törvény értelmében benyújtottnak kell tekinteni; benyújtott kérelmet e-mailben vagy faxon eljuttatni a vevő három napon belül írásban annak feladást
       2. személyesen írásban, amelyből egyértelműnek kell lennie, hogy ki gyakorolta a jogot, amit követel, és mikor és ki készült a jegyzőkönyvet, aláírását és a vevő aláírását; az eladó köteles átadni a felvétel egy példányát a vevőnek
       3. a jelen Üzletszabályzat e bekezdésének (1) vagy (2) bekezdése szerinti közvetítő esetében köteles a kérelmet vagy a regisztrációt indokolatlan késedelem nélkül átadni az eladónak.

8.11 A Vevő személyes adatai védelmének gyanúja esetén a Cseh Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalának javaslatot nyújthat be a személyes adatok védelme érdekében.

8.12 Ha a Vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, törvényes képviselője gyakorolhatja jogait.

8.13 Ha a vevő nem él, a közeli személy gyakorolhatja az e törvény szerinti jogait.

8.14 A 8.5. ezen feltételek 1. és 3. pontja, 5-8. pontja és a 8.7. 8,9-ig. ezeket az Általános Szerződési Feltételeket az Eladó ingyenesen kezeli.

8.15 A Vevő kérelme a 8.5. Ezen Üzleti Feltételek 4. bekezdését az Eladó ingyenesen kezeli, kivéve azt az összeget, amely nem haladhatja meg a másolatok készítésével, a műszaki médiával és a Vevőnek történő tájékoztatással kapcsolatos célzottan felmerült anyagi költségek összegét, kivéve, ha külön törvény előírja.

8.16 Az Eladó írásban köteles a Vevő kérésére a 8.14. és 8.15. Ezen feltételeknek a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 nappal történő benyújtása

8.17 A 8.6. szakasz szerinti vásárlói jogok korlátozása. Ezen Üzleti Feltételek alapján az Eladó írásban, indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíti a Vevő és a Cseh Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala.

9. Visszavonás a vásárlási szerződésből

9.1 Az Eladó jogosult az áru eladásából, az áru elérhetőségéből, vagy a Vásárlási szerződésben megállapodott áruk gyártója, importőre vagy szállítója megszüntetni a Vásárlási szerződést, vagy olyan súlyos változásokat hozott meg, amelyek megakadályozták, hogy az Eladó a Vásárlási Megállapodás szerinti kötelezettségeit teljesítse vagy vis maior miatt, vagy ha nem tudja az árut az Ügyfélnek a jelen Feltételekben meghatározott határidőn belül, vagy az online áruházban feltüntetett áron átadni, még akkor is, ha ésszerűen szükséges. Az Eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt erről a tényről, és a szerződésben foglaltakról való értesítéstől számított 15 napon belül a Vevő által megadott számlára történő átutalást követően visszajuttatni a Vásárlási szerződésben rögzített áruért fizetett letétet.

9.2 A Vevő a megrendelést az Eladóhoz küldve megerősíti, hogy az Eladó időben és megfelelően teljesítette a Fogyasztóvédelmi törvény 10. §-a szerinti, postai megrendelés-értékesítésről szóló tájékoztatási kötelezettségeit.

9.3 A vevőnek az áru megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeket úgy kell tekinteni, mint a megrendelés költségét, különösen a telefonhívás megadásának árát, amellyel a vevő javaslatot tett a vásárlási szerződés megkötésére, vagy a vevőnek az eladó weboldalához történő csatlakoztatásának ára, amelynek során a vevő kitöltött és elküldte a megrendelőlapot a weboldalon, vagy 30 perces megrendelési levelet küldött és küldött.

9.4 A vevő nem vonhatja vissza a szerződést a fogyasztó sajátos követelményei szerint gyártott áruk vagy az egy fogyasztó számára kifejezetten meghatározott áruk vagy áruk esetében, amelyek jellemzői miatt nem állíthatók vissza.

10. Záró rendelkezések

10.1 Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a Feltételeket megváltoztassa. Az ezen Általános Szerződési Feltételek változásairól történő írásos értesítés kötelezettsége az Eladó e-shop webhelyére történő elhelyezéssel teljesül.

10.2 Abban az esetben, ha a vásárlási szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen változását írásban kell megtenni.

10.3 Kétség esetén a felek egyetértenek abban, hogy a használat időtartama az áru a vevőnek történő átadásától (beleértve a szállítás dátumát is) az 5.5. jelen Általános Szerződési Feltételek mindaddig, amíg az árut az Eladónak vissza nem küldik. az áru átadása a futárnak az eladónak történő szállítás céljából.

10.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folytatott kommunikációt különösen e-mail üzenetek formájában kell végrehajtani. postai küldeményeken keresztül.

10.5 A Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései azokra a kapcsolatokra vonatkoznak, amelyeket az Általános Szerződési Feltételek nem szabályoznak.

10.6 Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Vevő ellen lépnek életbe, ha elektronikus megrendelést küld a Vevőnek.

10.7 A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és teljes mértékben egyetért velük.


Trnava-ban 16. 12. 2013


 

Panaszkezelési eljárás

Ezek a panaszszabályok szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az Eladó, a TABI Corp., sro, a Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, Szlovák Köztársaság, székhelye szerinti vásárlási szerződés alapján, ID: 44 374 631 Trnava, szekció: Ltd., beillesztési szám: 22595 / T, ÁFA szám: 2022694421 (a továbbiakban: „Eladó”) és Vevő, akinek tárgya az Eladó e-shop webhelyén az áruk és szolgáltatások értékesítése. Eladó elérhetőségei: e-mail: info@offeris.com
postai cím: TABI Corp., s.r.o., Ľudová 10, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

Számla a készpénzmentes kifizetésekhez:
SK93 7500 0000 0040 0799 1327

Felügyeleti Hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés (SOI)
A Trnava régió SOI-felügyelete
Trhova 2, 917 01 Trnava 1
Termékellenőrzési és fogyasztóvédelmi osztály
telefonszám: +421 33/5512 689
faxszám: +421 33/5512 656

1. A megállapodás tárgya és feltételei, hogy a TABI Corp., Ltd., ID: 44 374 631 nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad a felhasználónak a szoftver és annak másolatainak ("a szoftver másolatai, a szoftver másolatai") használatára. ) csak ajánlattétel és kapcsolódó tevékenységek céljára.

2. A Vevő tudomásul veszi és megérti, hogy a Szoftvert a Vevő rendelkezésére bocsátja. A TABI Corp., sro semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget vagy felelősséget semmilyen kárért, üzleti tevékenység megszakításáért, semmilyen jellegű adat (üzleti vagy egyéb) elvesztéséért, végrehajtásért, költségért, bármilyen okozott, közvetett vagy véletlen kárért, vagy a Szoftver használatából eredő vagy azzal kapcsolatosan elszenvedett nyereség vagy megtakarítás, a Szoftver esetleges hibáiból vagy hibás hibáiból eredő károkért, még akkor is, ha a TABI Corp., sro képviselőjét tájékoztatták az ilyen elvesztés, kár, behajtás vagy költség lehetőségéről; bármely harmadik fél követelményeit. A TABI Corp., sro kizárólagos és teljes kötelezettségei, amelyek ehhez az EULA-hoz kapcsolódnak (ha vannak ilyenek), a Szoftver eredeti vételárára korlátozódnak.

3. A szerződő fél 24 hónapos garanciát vállal a szerződés tárgyára. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor a pénzeszközöket a vevő az eladó számlájára jóváírja.

4. A jótállási időszakon belül az Eladó a javítási munkákat ingyenesen végzi. A munka alapvető funkcióival kapcsolatos kritikus hibák esetén a kritikus hibát a kritikus hibajelzés kézbesítésétől számított 2 munkanapon belül eltávolítja. A 16:00 után kapott hibaüzenet a következő munkanapon érkezettnek tekintendő. Az egyéb alapvető hibákat nem érintő hibákat az eladó 5 munkanapon belül eltávolítja.

5. A Vevő köteles írásban jelenteni a hibákat az Eladónak a felfedezésük után indokolatlan késedelem nélkül. A hibajelzésnek tartalmaznia kell:
 - telepítési link,
 - a hiba leírása, jelezve, hogy kritikus hiba,
 - a hibát bejelentő személy elérhetőségei.

6. A hiba előfordulásáról szóló értesítés kézbesítésének időpontja az értesítés e-mailben történő elküldésének időpontja: info@offeris.com és telefonos értesítés arról, hogy a hibát e-mailben küldték el. Az e-mailt a szerződő félnek meg kell erősítenie, hogy az e-mail feladó kérje az e-mail kézhezvételének megerősítését.

Próbálja ki az Offeris-t 14 napig ingyenesen, és tesztelheti az összes CRM-funkciót.

logo

TABI Corp., s.r.o.
Ľudová 10
917 01 Trnava, Slovakia

Értékeink

Létrehozjuk az Offeris információs rendszert, amely segít Önnek a megrendelések jobb értékesítésében és kezelésében.

Copyright © TABI Corp., s.r.o. 2019